Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án – Lần thứ 3

Đăng ký trực tiếp

Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tổ chức hội thảo, khách tham dự xin vui lòng đăng ký qua Link trực tiếp:


 

hoặc liên hệ với chuyên viên điều phối chương trình:

ThS. Tô Thị Bích Thủy – Tổ QLKH&HTQT - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Email: hoithaoquocgiaPBLL.sfl@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0915.120.306; 0208.657.3877./.

Link đăng ký trực tiếp 

 

 

 

 


Other News