Đăng ký

Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tổ chức hội thảo, khách tham dự xin vui lòng đăng ký với chuyên viên điều phối chương trình Bà Nguyễn Thùy Linh, SĐT: (+84)-98-844-1978, Email: nguyenthuylinh.sfl@tnu.edu.vn, bao gồm các thông tin sau:

 

Other News