The 3rd National Conference on PBLL REGISTRATION

The 3rd National Conference on PBLL REGISTRATION

Monday, October 8, 2018

.

Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án – Lần thứ 3

Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án – Lần thứ 3

Wednesday, October 3, 2018

Đăng ký trực tiếp

Đăng ký

Đăng ký

Wednesday, March 12, 2014

Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tổ chức hội thảo, khách tham dự xin vui lòng đăng ký với chuyên viên điều phối chương trình Bà Nguyễn Thùy Linh, SĐT: (+84)-98-844-1978, Email: nguyenthuylinh.sfl@tnu.edu.vn, bao gồm các thông tin sau:

Page 1/1 <1>